Novinky

24.01.2015
Kategorie: General
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

ve středu 4. února 2015 se uskuteční na naší škole ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU na školní rok 2015/2016. Zápis proběhne v budově  ZŠ  a MŠ  Vysoké Pole v učebně v  1. patře od 13, 00 - 16, 00 hodin.

Rodiče si  s sebou vezmou: 

- řádně vyplněnou Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k zahájení plnění povinné školní  

  docházky v  1. ročníku ZŠ

- Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

- Rodný list dítěte

- přezůvky

Žáci, kteří měli v loňském roce odklad nástupu do 1. ročníku se ZÁPISU UŽ NEÚČASTNÍ.  Prosíme jejich rodiče, aby se v době konání zápisu dostavili do školy a převzali si dokument - Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka do 1. ročníku.  Je nutné mít s sebou:  Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky do 1. ročníku ZŠ, dále Dotazník pro rodiče a Rodný list dítěte.      

24.01.2015
Kategorie: General
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče, milí žáci,

čas utíká mílovými kroky a ani jsme se nenadáli a je za námi  první  půlka  školního roku 2014/2015.  A tak nastal čas předání pololetního vysvědčení.  Vysvědčení  budeme žákům rozdávat ve čtvrtek 29. ledna 2015 poslední vyučovací hodinu daného ročníku.  Žáci dostanou od svých třídních učitelů jen výpis z vysvědčení, který si ponechají a už ho neodevzdávají  zpět.

Za snahu, píli a dobře  odvedenou školní práci, děti čeká malá odměna v podobě  jednodenních  pololetních prázdnin, které budou v pátek 30. 1. 2015.

Po prázdninách se všichni sejdeme  v pondělí  2. února  ve škole a zahájíme II. pololetí školního roku 2014/2015. 

24.01.2015
Kategorie: General
Zaslal: Veronika Machalova

Tak jako každý rok i letos na naší škole budeme pořádat pěveckou soutěž "Vysocký slavík." Soutěž se uskuteční ve čtvrtek  29. ledna 2014 druhou a třetí vyučovací hodinu.  Zúčastnit  se mohou všichni žáci naší školy. Pro účast je nutné si připravit píseň a dobrou náladu!

23.01.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Nabídku příměstských letních táborů DDM Luhačovice na letní prázdniny si můžete prohlédnout zde.
18.01.2015
Kategorie: General
Zaslal: Veronika Machalova

 Vážení rodiče,

ve čtvrtek 22. ledna 2015 proběhne klasifikační porada - hodnocení pospěchu žáků za  I. pololetí na ZŠ v Drnovicích.

11.01.2015
Kategorie: General
Zaslal: Veronika Machalova

Ve čtvrtek  8.ledna 2015 proběhla na naší škole čtenářská soutěž s názvem: „Čtú Valaši, čtú.“  Žáci měli možnost předvést své čtenářské dovednosti a ukázat techniku čtení zejména našim nejmladším - prvňáčkům. Cílem této soutěže byla především propagace  knih a rozvoj čtenářství  u žáků. Je důležité, aby si žáci uvědomili, že čtení jim přináší nejen informace, ale  také potěšení a zábavu. Je to také možnost, jak mohou příjemně  strávit svůj volný čas!

V soutěži se na prvním místě v mladší kategorii umístila žákyně třetího ročníku Gabriela Marcaníková  a ze starší kategorie vyhrála první místo žákyně čtvrtého ročníku Nela Sporková.  Blahopřejeme!

Čtenářské  výkony  děvčat si budete moci  poslechnout  prostřednictvím rádia Valaška na našem webu.  Zbylým výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za jejich účast.

17.12.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Plán akcí DDM Luhačovice na leden 2015 si můžete přečíst zde.
16.12.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Organizaci ZŠ Vysoké Pole a ZŠ Drnovice ve školním roce 2015/2016 - rozdělení tříd si můžete prohlédnout zde.

Zápis do 1. ročníku základní školy na školní rok 2015/2016 se uskuteční ve středu 4. února 2015 od 13,00 hodin v budově Základní školy ve Vysokém Poli.

08.12.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova
Milé děti a vážení rodiče,
 
jako každoročně probíhá na naší škole předvánoční výtvarná rukodělná soutěž. Pro letošní rok je vyhlášeno téma Rodina. Vaši rodinu můžete vyobrazit prostřednictvím nakresleného obrázku, vyrobit  jednotlivé postavičky, vytvořit strom rodiny, fotoreportáž, koláž, literárně zpracovat formou příběhu a jiným způsobem. Materiál a provedení záleží jen na Vaší fantazii!  Své výrobky noste do pátku 12. 12. 2014 paní vychovatelce Kozubíkové.  
Tak vzhůru do tvůrčí činnosti!
Soutěž bude vyhodnocena v předvánočním týdnu a nebudou pro vás chybět ani pěkné ceny!
10.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova
Milí žáci,
 
školní projekt „Cesta chleba se blíží k závěru, proto ho ukončíme společným setkáním všech tříd dne 28. 11. 2014  v době čtvrté a páté vyučovací hodiny. Na sekání bude každá třída prezentovat své  dovednosti, znalosti a zážitky získané z projektu. Vše mohou žáci zpracovat formou plakátu, myšlenkové mapy, obrázků, koláží, fotoreportáží či literárních prací. Žáci mohou odevzdávat své práce jako jednotlivci i jako skupina.  
 
Více  informací Vám o závěru projektu řeknou třídní učitelé.     
08.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

ve spolupráci s Ministerstvem školství a zdravotnictví byl vyhlášen další ročník celorepublikové soutěže ZDRAVÉ ZUBY. Vaše děti dostaly od třídních učitelů soutěžní karty, které stačí jen vyplnit a při návštěvě svého stomatologa přinést do ordinace, kde děti získají razítko. Poté je nutné vyplnit soutěžní otázku a odeslat na uvedenou adresu. Zapojením do soutěže mohou žáci získat zajímavé ceny. 

Více informací najdete na  http://www.zdravezuby.cz

08.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

    Žáci, kteří se zapojili do projektu s názvem: Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ navštívili v úterý  4. 11. konferenci ve městě Hlinsko. Tato konference byla tzv. závěrečnou tečkou  k ukončení tohoto projektu, do kterého se naše škola zapojila. Jak už název projektu napovídá, jeho posláním bylo sblížit žáky z regionů postižených touto tragédií a upozornit na tyto historické události veřejnost na základě společně vytvořené knihy, která zachycuje tragickou minulost našich předků. Kniha, na které se žáci podíleli a  kterou si na závěrečném setkání převzali, se dětem dle mého názoru velmi povedla. Nabízí nepřeberné množství zajímavých fotografií, obrázků a literárních děl. Čtenáře poučuje o tom, jak historii druhé světové války vnímají děti různého věku. Od devítiletých dětí až po studenty středních škol. Cílem tohoto projektu nebylo jen vytvoření literárního odkazu, ale především uvědomění si stinných stránek války a tak i zabránění opakování obdobných momentů v budoucnosti.      

29.09.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Naše škola se zapojila do humanitární akce "Sbírej víčka pro Martinku". Děti MŠ, žáci ZŠ, jejich rodiče učitelé a zaměstnanci školy i veřejnost mohou nosit do školy plastová víčka od pet lahví, mlék a jiných nápojů a dávat je do připravené krabice v přízemí školy. Touto akcí nejenže přispějeme k ochraně našeho životního prostředí (recyklace plastů), ale pomůžeme i naší bývalé šikovné a usměvavé žákyni, která má zdravotní problémy.

Zapojte se co nejvíce a ukažte, že Valašky a Valaši si vždycky uměli pomáhat.

DĚKUJEME !

04.09.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

využijte nabídku HRAVÉ  LOGOPEDIE  pro  děti s vadami řeči. Hodiny logopedie jsou určeny  pro všechny  děti  ZŠ i MŠ z místa i okolí. Lekce  povede slečna Anetta  Zichová – studentka 4. ročníku Logopedie UP v Olomouci.  Lekce probíhají individuálně a trvají 30 minut.  Poplatek za jednu lekci činí 50 Kč. V případě zájmu volejte na tel. 720 109 730 nebo pište na e- mail: Anettta.Zichova@seznam.cz

Těší se na Vás Anetta Zichová      

05.06.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Vysoké Pole oznamuje že od středy 11. června 2014 dochází k zásadní změně telefonních čísel do školy. Podrobné informace a nová telefonní čísla do jednotlivých součástí školy si můžete přečíst zde.
16.05.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Od března letošního školního roku začala naše škola ve spolupráci s Envi -centrem realizovat vlastní dlouhodobý školní projekt pod názvem "Cesta chleba". Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit žáky naší ZŠ s dlouhou cestou od zasazení zrnka obilí do půdy až po hotové výrobky z mouky (chleba, rohlíky, buchty apod.). Kromě řady teoretických poznatků, praktických dovedností a vlastních pozorování má tento projekt i výchovný cíl. Žáci si mají umědomit velké úsilí a náročnou práci mnoha lidí a mají se naučit mít úctu k našemu základnímu pokrmu-chlebu. Během celého projektu budou žáci pozorovat růst obilí a provádět a zaznamenávat různá pozorování, budou vyrábět modely tradičních i moderních zemědělských nástrojů a strojů, seznámí se se sklizní obilí, navštíví mlýn a budou pozorovat mletí obilí na mouku. Vyvrcholením celého projektu budou závěrečné dožínky s programem pro rodiče a veřejnost.   
 
Děkujeme za jakoukoliv pomoc a podporu a těšíme se na společné akce.
 
Bližší informace k celému projektu si můžete přečíst zde.