Novinky

10.07.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Upozorňujeme všechny návštěvníky našich školních webových stránek, že byla zprovozněna sekce videogalerie. Jsou zde zveřejněna 4 videa ze školního výletu ZŠ na Baťův kanál a jedno video-vystoupení našich výborných tanečnic.

Přejeme příjemné podívání.

27.06.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Kolektiv zaměstnanců Základní a Mateřské školy Vysoké Pole přeje všem dětem MŠ, žákům ZŠ a jejich rodičům nádherné, slunečné prázdniny plné báječných zážitků.

Těšíme se 1.9.2014 při zahájení nového školního roku 2014/2015.

11.06.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Čtenářské dovednosti vítězů soutěže "Čtů, Valaši, čtů" si mužete poslechnout na webových stránkách rádia Valaška. 

http://www.radiovalaska.cz/ctu-valasi-ctu-zs-vysoke-pole

 

05.06.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Vysoké Pole oznamuje že od středy 11. června 2014 dochází k zásadní změně telefonních čísel do školy. Podrobné informace a nová telefonní čísla do jednotlivých součástí školy si můžete přečíst zde.
16.05.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Od března letošního školního roku začala naše škola ve spolupráci s Envi -centrem realizovat vlastní dlouhodobý školní projekt pod názvem "Cesta chleba". Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit žáky naší ZŠ s dlouhou cestou od zasazení zrnka obilí do půdy až po hotové výrobky z mouky (chleba, rohlíky, buchty apod.). Kromě řady teoretických poznatků, praktických dovedností a vlastních pozorování má tento projekt i výchovný cíl. Žáci si mají umědomit velké úsilí a náročnou práci mnoha lidí a mají se naučit mít úctu k našemu základnímu pokrmu-chlebu. Během celého projektu budou žáci pozorovat růst obilí a provádět a zaznamenávat různá pozorování, budou vyrábět modely tradičních i moderních zemědělských nástrojů a strojů, seznámí se se sklizní obilí, navštíví mlýn a budou pozorovat mletí obilí na mouku. Vyvrcholením celého projektu budou závěrečné dožínky s programem pro rodiče a veřejnost.   
 
Děkujeme za jakoukoliv pomoc a podporu a těšíme se na společné akce.
 
Bližší informace k celému projektu si můžete přečíst zde.
07.04.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhnou na naší škole třídní schůzky. Zahájení schůzek v jednotlivých třídách začíná v 15:30 hod. Poté budou probíhat individuální pohovory o prospěchu jednotlivých žáků.     

04.02.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku ZŠ Vysoké Pole se uskuteční v termínu od 26.3. do 28.5.2014 (celkem 10 dvouhodinových lekcí).

Bližší informace a organizační pokyny si můžete přečíst zde.

28.01.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve dnech 16.-17. května 2013 proběhla v naší ZŠ a MŠ hloubková periodická kontrola provedená čtyřmi pracovníky České školní inspekce. Závěrečnou inspekční zprávu si můžete přečíst na následující webové stránce:

http://zpravy.csicr.cz/upload/2013032368.pdf

24.01.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve středu 22. ledna 2014 se konalo školní kolo čtenářské soutěže "Čtů, Valaši, čtů", jehož hlavním organizátorem je rádio Valaška.

Výsledky:   2. ročník -1. Marie Švachová, 2. Baeta Zichová, 3. Adam Jordán

                  3. ročník -1. Veronika Gombárová, 2. Amálie Zichová, 3. Daniel Hlavica

                  4. ročník -1. Vendula Hlavičková

V 1. ročníku proběhne třídní kolo této soutěže až v průběhu 2. pololetí (až se žáci zdokonalí ve svých čtenářských dovednostech).

Čtenářské schopnosti vítězů každého ročníku si budete moci poslechnout na stránkách rádia Valaška (termín bude zveřejněn na webových stránkách školy).

Všem vítězům blahopřejeme a ostatním účastníkům děkujeme za předvedené výkony.  

07.01.2014
Kategorie: General
Zaslal: Veronika Machalova

DDM Luhačovice Vás zve do Muzea Luhačovického Zálesí v Luhačovicích na výstavu "Kuchařky našich babiček".

Bližší informace si můžete přečíst zde.

16.12.2013
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Organizaci Základní školy Vysoké Pole a Základní školy Drnovice ve školním roce 2014/2015 -rozdělení tříd si můžete přečíst zde.
24.10.2012
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Krajská pedagogicko psychologická poradna Zlín, detašované pracoviště Slavičín, Komenského 882 (areál Prabos), PhDr. Došlová nabízí individuální psychologické služby pro žáky školy se vzdělávacími obtížemi.

Přehled nabízených služeb si můžete přečíst zde.