Novinky

30.08.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Z důvodu nepřítomnosti paní vychovatelky Aleny Kozubíkové bude 1. září 2015 uzavřena školní družina.

Žáci z Drnovic, kteří by chtěli v tento den jít pěšky domů, musí mít podepsáno povolení od rodičů.

24.08.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Poli oznamuje, že pravidelné vyučování v novém  školním roce 2015/2016 bude v základní škole slavnostně zahájeno v úterý 1. září 2015 v 7,45 hodin. Všichni žáci si sebou vezmou pouze přezůvky. Žáci 1. ročníku si vezmou i aktovky.

Žákovské průkazky se budou potvrzovat v ředitelně školy a to v týdnu od 24.8. do 28.8.2015 v dopoledních hodinách.

Ve stejný den v úterý 1.září 2015 bude rovněž zahájen pravidelný provoz Mateřské školy Vysoké Pole.

                                                    Lubomír Martinek, ředitel školy

10.06.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Nejlepší čtenáře naší školy a vítěze soutěže Čtú Valaši čtú si můžete poslechnout na stránkách radia Valaška.

http://www.radiovalaska.cz/ctu-valasi-ctu-zs-vysoke-pole

 

15.04.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve Valašských Kloboukách již delší dobu pracuje "Terénní asistenční služba", jejíž hlavním cílem je podpora a pomoc rodinám s dětmi. 

Bližší informace o Terénní asistenční službě si můžete přečíst zde.

Přehled činností Terénní asistenční služby za rok 2014 si můžete přečíst zde.

11.02.2015
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Na žádost některých zaměstnaných rodičů se ředitelství základní školy rozhodlo o otevření "ranní družiny" (viz předchozí dopis ředitele školy rodičům). Protože se objevily určité problémy v organizaci této mimořádné služby školy některým rodičů, stanovuji následující pravidla. Ranní družina je určena pouze pro ty žáky základní školy, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost, aby se ráno buď sami nebo jiná zodpovědná osoba (babička, děda, starší sourozenec) postarali o vypravení a odchod jejich dítěte do školy v době, kdy se škola pro žáky otvírá pravidelně (v 7,25 hodin). Do ranní družiny budou přijímáni jen žáci, jejichž rodiče řádně vyplní přihlášku, kterou žáci obdrží ve škole. Tito žáci budou chodit do ranní družiny dlouhodobě. Může nastat situace, kdy i jiní rodiče budou potřebovat, aby výjimečně jejich dítě do ranní družiny krátkodobě chodilo. Pak je nutné, aby rodiče toto písemně oznámili třídnímu učiteli a to nejméně jeden den dopředu a uvedli, jak dlouhé období bude žák do ranní družiny chodit. Pro ostatní žáky platí stávající otvírací doba školy tzn. v 7,25 hodin a dříve nebudou do školy vpuštěni. Proto je nutné, aby si naplánovali odchod z domu tak, aby před školou nemuseli dlouho čekat.
Chci upozornit rodiče, aby v rámci svých možností posílali děti do školy až na pravidelnou otvírací hodinu a ranní družinu využívali jen jako krajní řešení. Při včasném ranním vstávaní jsou děti ve škole v prvních hodinách ospalé a nepodávají obvyklý výkon.
 
                                                                Lubomír Martinek, ředitel školy 
09.02.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Z důvodu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel, která vstoupila v platnost 1.1.2015 příjme Základní škola Vysoké Pole kvalifikovaného pedagogického pracovníka na  pracovní místo učitel(ka) 1. stupně ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit na E-mail zsyspole@zlinedu.cz a na tuto adresu zašlou strukturovaný životopis.

 Bližší informace si můžete přečíst zde.

23.01.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Nabídku příměstských letních táborů DDM Luhačovice na letní prázdniny si můžete prohlédnout zde.
16.12.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Organizaci ZŠ Vysoké Pole a ZŠ Drnovice ve školním roce 2015/2016 - rozdělení tříd si můžete prohlédnout zde.

Zápis do 1. ročníku základní školy na školní rok 2015/2016 se uskuteční ve středu 4. února 2015 od 13,00 hodin v budově Základní školy ve Vysokém Poli.

10.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova
Milí žáci,
 
školní projekt „Cesta chleba se blíží k závěru, proto ho ukončíme společným setkáním všech tříd dne 28. 11. 2014  v době čtvrté a páté vyučovací hodiny. Na sekání bude každá třída prezentovat své  dovednosti, znalosti a zážitky získané z projektu. Vše mohou žáci zpracovat formou plakátu, myšlenkové mapy, obrázků, koláží, fotoreportáží či literárních prací. Žáci mohou odevzdávat své práce jako jednotlivci i jako skupina.  
 
Více  informací Vám o závěru projektu řeknou třídní učitelé.     
08.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

ve spolupráci s Ministerstvem školství a zdravotnictví byl vyhlášen další ročník celorepublikové soutěže ZDRAVÉ ZUBY. Vaše děti dostaly od třídních učitelů soutěžní karty, které stačí jen vyplnit a při návštěvě svého stomatologa přinést do ordinace, kde děti získají razítko. Poté je nutné vyplnit soutěžní otázku a odeslat na uvedenou adresu. Zapojením do soutěže mohou žáci získat zajímavé ceny. 

Více informací najdete na  http://www.zdravezuby.cz

08.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

    Žáci, kteří se zapojili do projektu s názvem: Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ navštívili v úterý  4. 11. konferenci ve městě Hlinsko. Tato konference byla tzv. závěrečnou tečkou  k ukončení tohoto projektu, do kterého se naše škola zapojila. Jak už název projektu napovídá, jeho posláním bylo sblížit žáky z regionů postižených touto tragédií a upozornit na tyto historické události veřejnost na základě společně vytvořené knihy, která zachycuje tragickou minulost našich předků. Kniha, na které se žáci podíleli a  kterou si na závěrečném setkání převzali, se dětem dle mého názoru velmi povedla. Nabízí nepřeberné množství zajímavých fotografií, obrázků a literárních děl. Čtenáře poučuje o tom, jak historii druhé světové války vnímají děti různého věku. Od devítiletých dětí až po studenty středních škol. Cílem tohoto projektu nebylo jen vytvoření literárního odkazu, ale především uvědomění si stinných stránek války a tak i zabránění opakování obdobných momentů v budoucnosti.      

29.09.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Naše škola se zapojila do humanitární akce "Sbírej víčka pro Martinku". Děti MŠ, žáci ZŠ, jejich rodiče učitelé a zaměstnanci školy i veřejnost mohou nosit do školy plastová víčka od pet lahví, mlék a jiných nápojů a dávat je do připravené krabice v přízemí školy. Touto akcí nejenže přispějeme k ochraně našeho životního prostředí (recyklace plastů), ale pomůžeme i naší bývalé šikovné a usměvavé žákyni, která má zdravotní problémy.

Zapojte se co nejvíce a ukažte, že Valašky a Valaši si vždycky uměli pomáhat.

DĚKUJEME !

05.06.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Vysoké Pole oznamuje že od středy 11. června 2014 dochází k zásadní změně telefonních čísel do školy. Podrobné informace a nová telefonní čísla do jednotlivých součástí školy si můžete přečíst zde.
16.05.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Od března letošního školního roku začala naše škola ve spolupráci s Envi -centrem realizovat vlastní dlouhodobý školní projekt pod názvem "Cesta chleba". Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit žáky naší ZŠ s dlouhou cestou od zasazení zrnka obilí do půdy až po hotové výrobky z mouky (chleba, rohlíky, buchty apod.). Kromě řady teoretických poznatků, praktických dovedností a vlastních pozorování má tento projekt i výchovný cíl. Žáci si mají umědomit velké úsilí a náročnou práci mnoha lidí a mají se naučit mít úctu k našemu základnímu pokrmu-chlebu. Během celého projektu budou žáci pozorovat růst obilí a provádět a zaznamenávat různá pozorování, budou vyrábět modely tradičních i moderních zemědělských nástrojů a strojů, seznámí se se sklizní obilí, navštíví mlýn a budou pozorovat mletí obilí na mouku. Vyvrcholením celého projektu budou závěrečné dožínky s programem pro rodiče a veřejnost.   
 
Děkujeme za jakoukoliv pomoc a podporu a těšíme se na společné akce.
 
Bližší informace k celému projektu si můžete přečíst zde.