Novinky

20.11.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

DDM Luhačovice pořádá zámecký vánoční jarmark. Informace si můžete přečíst zde.

10.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova
Milí žáci,
 
školní projekt „Cesta chleba se blíží k závěru, proto ho ukončíme společným setkáním všech tříd dne 28. 11. 2014  v době čtvrté a páté vyučovací hodiny. Na sekání bude každá třída prezentovat své  dovednosti, znalosti a zážitky získané z projektu. Vše mohou žáci zpracovat formou plakátu, myšlenkové mapy, obrázků, koláží, fotoreportáží či literárních prací. Žáci mohou odevzdávat své práce jako jednotlivci i jako skupina.  
 
Více  informací Vám o závěru projektu řeknou třídní učitelé.     
08.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

ve spolupráci s Ministerstvem školství a zdravotnictví byl vyhlášen další ročník celorepublikové soutěže ZDRAVÉ ZUBY. Vaše děti dostaly od třídních učitelů soutěžní karty, které stačí jen vyplnit a při návštěvě svého stomatologa přinést do ordinace, kde děti získají razítko. Poté je nutné vyplnit soutěžní otázku a odeslat na uvedenou adresu. Zapojením do soutěže mohou žáci získat zajímavé ceny. 

Více informací najdete na  http://www.zdravezuby.cz

08.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

    V pátek 31. 10. proběhla na naší škole celoškolní soutěž v „Mluveném slově.“ Soutěže se zúčastnili žáci ze všech tříd. Soutěžilo se v kresleném projevu, pohybovém výrazu a slovním popisu. Žáci měli co nejrychleji opsat, předvést a namalovat dané pojmy tak, aby je spoluhráči uhodli. Prostřednictvím této soutěže si mohli žáci porovnat své komunikační dovednosti a zlepšit si svoji slovní zásobu.

Nejlépe se dařilo týmu Barbory Latinákové, týmu Daniela Hlavici a týmu Šimona Zvončáka, kteří se umístili na prvních třech místech. Všem výhercům blahopřejeme!

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.     

08.11.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

    Žáci, kteří se zapojili do projektu s názvem: Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ navštívili v úterý  4. 11. konferenci ve městě Hlinsko. Tato konference byla tzv. závěrečnou tečkou  k ukončení tohoto projektu, do kterého se naše škola zapojila. Jak už název projektu napovídá, jeho posláním bylo sblížit žáky z regionů postižených touto tragédií a upozornit na tyto historické události veřejnost na základě společně vytvořené knihy, která zachycuje tragickou minulost našich předků. Kniha, na které se žáci podíleli a  kterou si na závěrečném setkání převzali, se dětem dle mého názoru velmi povedla. Nabízí nepřeberné množství zajímavých fotografií, obrázků a literárních děl. Čtenáře poučuje o tom, jak historii druhé světové války vnímají děti různého věku. Od devítiletých dětí až po studenty středních škol. Cílem tohoto projektu nebylo jen vytvoření literárního odkazu, ale především uvědomění si stinných stránek války a tak i zabránění opakování obdobných momentů v budoucnosti.      

07.11.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Základní škola a Mateřská škola a Envi centrum Vysoké Pole zve všechny na

Svatomartinský průvod obcí, který se uskuteční v úterý 11.11.2014.

Program:

-od 15,00 hodin budou na Envi centru probíhat dvě pracovní dílničky, ve kterých si děti vyrobí lucerničky a napečou svatomartinské pečivo.

-po ukončení pracovních dílniček (asi po 4. hodině) proběhne světelný průvod obcí; sv. Martin na koni Vás doprovodí do Vašich domovů.

Na výrobu světýlek si děti přinesou: skleňáček, čajovou svíčku a tyčku. Drát na připevnění a další pomůcky dostanou na Envi centru.

Těšíme se na hojnou účast.

07.11.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Třídní schůzky jednotlivých tříd ZŠ Vysoké Pole se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 15,30 hodin. Rodičům budou poskytnuty informace o prospěchu a chování jejich dětí v 1. čtvrtletí školního roku 2014/2015 a budou informováni o různých třídních záležitostech.

Všichni jsou srdečně zváni. 

03.11.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Plán akcí DDM Luhačovice na listopad 2014 si můžete prohlédnout zde.
29.09.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Naše škola se zapojila do humanitární akce "Sbírej víčka pro Martinku". Děti MŠ, žáci ZŠ, jejich rodiče učitelé a zaměstnanci školy i veřejnost mohou nosit do školy plastová víčka od pet lahví, mlék a jiných nápojů a dávat je do připravené krabice v přízemí školy. Touto akcí nejenže přispějeme k ochraně našeho životního prostředí (recyklace plastů), ale pomůžeme i naší bývalé šikovné a usměvavé žákyni, která má zdravotní problémy.

Zapojte se co nejvíce a ukažte, že Valašky a Valaši si vždycky uměli pomáhat.

DĚKUJEME !

22.09.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova
Pozor! Pozor! Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnějšího  ručně vyrobeného dráčka „Podzimáčka.“ Zapojit se mohou všichni šikovní žáci naší školy. Na výrobě dráčka se mohou podílet i rodiče nebo starší sourozenci žáků. Kreativitě  a fantazii se meze nekladou! Vyrobené dráčky prosím noste p. uč. Machalové do pátku příštího  týdne.
 
Připomínáme, že v případě příznivého počasí se ve čtvrtek 25. 9. 2014 ve  13.00 hodin bude konat velká DRAKIÁDA!  Všechny děti jsou srdečně zvány.  Nebudou chybět soutěže (O nejkrásnějšího ručně vyrobeného draka  a  O nejlépe létajícího draka).  Tak neváhejte a přijďte si pustit svého dráčka! 
                                                               Těší se na Vás pedagogové ZŠ Vysoké Pole.  
17.09.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova
Tento pátek dne 19.9. 2014 plánujeme uskutečnit Branný den. Akce se bude konat jen za příznivého počasí!
08.09.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Dne 9. 10. 2014 se pojedeme podívat na  vystoupení sokolníků do Újezda. Děti budou mít možnost vidět výcvik a přehlídku až 35 dravců. Akce se koná na fotbalovém hřišti od 8.00 do 9.15 hodin. Odjezd ze školy bude v 7.45 hodin.

Nevyučují se  první dvě hodiny, další hodiny budou vyučovány dle rozvrhu. 

Cena za žáka činí 40 Kč + příspěvek na dopravu obci Vysoké Pole (bude upřesněn později). 

08.09.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Dne  6. 10. 2014 se uskuteční  pro žáky naší školy zájezd na výchovný koncert do Zlína. Koncert má název: „O rozhádaném orchestru.“  Odjezd je naplánován na 9.00  od školy. Příjezd očekáváme  kolem 12 – 12.30 hodin.  Cena za autobus a koncert činí 100 Kč (50Kč + 50Kč)

Peníze budou vybírat třídní učitelé daných ročníků. Děkujeme.

08.09.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

pátek  12. 9. 2014 se uskuteční pro všechny žáky ZŠ Branné cvičení na téma: „Mimořádné události.“ První hodina proběhne ve třídách a druhou hodinu bude vyhlášen cvičný poplach. Po něm bude následovat  pobyt v přírodě. Žáci se naučí : uvařit si jídlo pro přežití v přírodě, skautským dovednostem a také je čeká práce s přírodním materiálem.   

Děti si přinesou:  psací potřeby, poznámkový blok, pití, špekáček na opečení, malé polínko. Sportovní oblečení a pláštěnku s sebou!

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na jiný den.

                                                                                            Děkujeme za pochopení.

08.09.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

v rámci dodržování pitného režimu Vašich dětí nabízíme možnost odebírání čaje ve škole. Cena čaje na rok činí 80 Kč. Předpokládáme, že čaj začneme vařit od 15. září 2014. Peníze budou vybírat třídní učitelé daných ročníků.

04.09.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

využijte nabídku HRAVÉ  LOGOPEDIE  pro  děti s vadami řeči. Hodiny logopedie jsou určeny  pro všechny  děti  ZŠ i MŠ z místa i okolí. Lekce  povede slečna Anetta  Zichová – studentka 4. ročníku Logopedie UP v Olomouci.  Lekce probíhají individuálně a trvají 30 minut.  Poplatek za jednu lekci činí 50 Kč. V případě zájmu volejte na tel. 720 109 730 nebo pište na e- mail: Anettta.Zichova@seznam.cz

Těší se na Vás Anetta Zichová      

01.09.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

zasílám Vám několik informací k organizaci prvního školního týdne. Zítra proběhnou ve všech třídách třídnické hodiny. Děti si přinesou do školy: aktovku na učebnice, pouzdro a žákovskou knížku. Od středy už bude probíhat pravidelné vyučování.

Prosíme všechny rodiče o rodičovský příspěvek v hodnotě 150 Kč resp.100 Kč. Příspěvky budou použity na cestovné v případě kulturních, sportovních a jiných společenských akcí a na odměny pro žáky. Bližší informace najdete na letáku, který dostanou žáci od svých třídních učitelů. Děkujeme Vám.    

10.07.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Upozorňujeme všechny návštěvníky našich školních webových stránek, že byla zprovozněna sekce videogalerie. Jsou zde zveřejněna 4 videa ze školního výletu ZŠ na Baťův kanál a jedno video-vystoupení našich výborných tanečnic.

Přejeme příjemné podívání.

11.06.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Čtenářské dovednosti vítězů soutěže "Čtů, Valaši, čtů" si mužete poslechnout na webových stránkách rádia Valaška. 

http://www.radiovalaska.cz/ctu-valasi-ctu-zs-vysoke-pole

 

05.06.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Vysoké Pole oznamuje že od středy 11. června 2014 dochází k zásadní změně telefonních čísel do školy. Podrobné informace a nová telefonní čísla do jednotlivých součástí školy si můžete přečíst zde.
16.05.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Od března letošního školního roku začala naše škola ve spolupráci s Envi -centrem realizovat vlastní dlouhodobý školní projekt pod názvem "Cesta chleba". Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit žáky naší ZŠ s dlouhou cestou od zasazení zrnka obilí do půdy až po hotové výrobky z mouky (chleba, rohlíky, buchty apod.). Kromě řady teoretických poznatků, praktických dovedností a vlastních pozorování má tento projekt i výchovný cíl. Žáci si mají umědomit velké úsilí a náročnou práci mnoha lidí a mají se naučit mít úctu k našemu základnímu pokrmu-chlebu. Během celého projektu budou žáci pozorovat růst obilí a provádět a zaznamenávat různá pozorování, budou vyrábět modely tradičních i moderních zemědělských nástrojů a strojů, seznámí se se sklizní obilí, navštíví mlýn a budou pozorovat mletí obilí na mouku. Vyvrcholením celého projektu budou závěrečné dožínky s programem pro rodiče a veřejnost.   
 
Děkujeme za jakoukoliv pomoc a podporu a těšíme se na společné akce.
 
Bližší informace k celému projektu si můžete přečíst zde.
07.04.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Veronika Machalova

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhnou na naší škole třídní schůzky. Zahájení schůzek v jednotlivých třídách začíná v 15:30 hod. Poté budou probíhat individuální pohovory o prospěchu jednotlivých žáků.     

04.02.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku ZŠ Vysoké Pole se uskuteční v termínu od 26.3. do 28.5.2014 (celkem 10 dvouhodinových lekcí).

Bližší informace a organizační pokyny si můžete přečíst zde.

28.01.2014
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve dnech 16.-17. května 2013 proběhla v naší ZŠ a MŠ hloubková periodická kontrola provedená čtyřmi pracovníky České školní inspekce. Závěrečnou inspekční zprávu si můžete přečíst na následující webové stránce:

http://zpravy.csicr.cz/upload/2013032368.pdf

24.01.2014
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve středu 22. ledna 2014 se konalo školní kolo čtenářské soutěže "Čtů, Valaši, čtů", jehož hlavním organizátorem je rádio Valaška.

Výsledky:   2. ročník -1. Marie Švachová, 2. Baeta Zichová, 3. Adam Jordán

                  3. ročník -1. Veronika Gombárová, 2. Amálie Zichová, 3. Daniel Hlavica

                  4. ročník -1. Vendula Hlavičková

V 1. ročníku proběhne třídní kolo této soutěže až v průběhu 2. pololetí (až se žáci zdokonalí ve svých čtenářských dovednostech).

Čtenářské schopnosti vítězů každého ročníku si budete moci poslechnout na stránkách rádia Valaška (termín bude zveřejněn na webových stránkách školy).

Všem vítězům blahopřejeme a ostatním účastníkům děkujeme za předvedené výkony.  

07.01.2014
Kategorie: General
Zaslal: Veronika Machalova

DDM Luhačovice Vás zve do Muzea Luhačovického Zálesí v Luhačovicích na výstavu "Kuchařky našich babiček".

Bližší informace si můžete přečíst zde.

16.12.2013
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek
Organizaci Základní školy Vysoké Pole a Základní školy Drnovice ve školním roce 2014/2015 -rozdělení tříd si můžete přečíst zde.
24.10.2012
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Krajská pedagogicko psychologická poradna Zlín, detašované pracoviště Slavičín, Komenského 882 (areál Prabos), PhDr. Došlová nabízí individuální psychologické služby pro žáky školy se vzdělávacími obtížemi.

Přehled nabízených služeb si můžete přečíst zde.